Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

_______________________________________________________________________

Stort tillykke til 

Årets GG&IF'er og årets leder 2017

Katrhine Lind Clement, fodboldspiller og Magnus Brink, gymnastikinstruktør

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

GGIF afholder

Ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2018

I klubhuset, Sportsvænget 5 Gelsted KL. 19:30

Punkt 1.           Velkomst ved formanden

Punkt 2.           Valg af dirigent.           

Punkt 3.           Formandens beretning.

Punkt 4.           Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for foreningen.  

                        Status pr 31.12.2017  til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for 2018.

Punkt 5.           Udvalgsformændenes beretninger.

Punkt 6.           Indkomne forslag.

Punkt 7.           Valg af formand.  (Kim Lund modtager genvalg)

Punkt 8.           Valg af suppleant for formand

Punkt 9.           Valg af 2 revisorer

Punkt 10.         Valg af 2 revisor suppleanter

Punkt 11.         evt.

NB: Enhver beslutning taget på mødet skal anføres med angivelse af hvem der er ansvarlig for beslutningens gennemførelse.

Sanne Enggaard Pedersen

Næstformand


 

Debat om fremtiden for Gelstedhallen.

Skal Gelstedhallen bestå i fremtiden, skal vi have nogle flere aktiviteter i hallen, for at den ikke bare bliver en skolehal. Når haltimerne bliver mindre bliver økonomien dårligere og det vil automatisk forringe service niveauet i hallen og dermed også de gode oplevelser når vi kommer i hallen.Så nu må vi alle komme med ideer til udvikling af hallen, i stedet for det der er ved at ske, en afvikling af hallen.

Der er nedsat et arbejdsgruppe der arbejde med dette projekt og de behøver hjælp fra dig med gode ideer.

Læs oplægget her.

Har du en god ide eller kommentar så skriv gerne en kommentar her på siden og den vil gå videre til arbejdsgruppen.


 

Skriv en kommentar

Ok kort

Har du et ok til at tanke benzin ellers har du mulighed for at få et her.  Tryk her

Med dit ok støtter du GGIF hver gang du tanker.

Husk at påfører vores klub nr. hos ok som er: 55924


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk