Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

GGIF afholder

Ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017

I klubhuset, Sportsvænget 5 Gelsted KL. 19:00

Punkt 1.           Velkomst ved formanden

Punkt 2.           Valg af dirigent.           

Punkt 3.           Formandens beretning.

Punkt 4.           Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for foreningen.  Status pr 31.12.2016  til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for 2017.

Punkt 5.           Udvalgsformændenes beretninger.

Punkt 6.           Indkomne forslag.

Punkt 7.           Valg af kasserer. Karina Fjordhauge genopstiller

Punkt 8.           Valg af suppleant for kasserer

Punkt 9.           Valg af næstformand. Sanne Enggaard Pedersen genopstiller

Punkt 10.         Valg af suppleant for næstformand.

Punkt 11.         Valg af 2 revisorer

Punkt 12.         Valg af 2 revisor suppleanter. .

NB: Enhver beslutning taget på mødet skal anføres med angivelse af hvem der er ansvarlig for beslutningens gennemførelse.

Sanne Enggaard Pedersen

Næstformand


 

Debat om fremtiden for Gelstedhallen.

Skal Gelstedhallen bestå i fremtiden, skal vi have nogle flere aktiviteter i hallen, for at den ikke bare bliver en skolehal. Når haltimerne bliver mindre bliver økonomien dårligere og det vil automatisk forringe service niveauet i hallen og dermed også de gode oplevelser når vi kommer i hallen.Så nu må vi alle komme med ideer til udvikling af hallen, i stedet for det der er ved at ske, en afvikling af hallen.

Der er nedsat et arbejdsgruppe der arbejde med dette projekt og de behøver hjælp fra dig med gode ideer.

Læs oplægget her.

Har du en god ide eller kommentar så skriv gerne en kommentar her på siden og den vil gå videre til arbejdsgruppen.


 

Skriv en kommentar

Ok kort

Har du et ok til at tanke benzin ellers har du mulighed for at få et her.  Tryk her

Med dit ok støtter du GGIF hver gang du tanker.

Husk at påfører vores klub nr. hos ok som er: 55924


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk