Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

Håndbold, har jeg spillet siden jeg var barn. En hobby jeg stadig dyrker aktivt, og som jeg har stor glæde ved. Det lykkedes mig at overføre interessen på to af mine børn, Dennis og Peter.
I 1999 blev jeg valgt ind i VHKs bestyrelse.
Jeg fik ansvaret for børneafdelingen i GV Ejby, sammen med Lisbeth Ringblom fra GG&IF.
Børneafdelingen var – og er stadig - en stor afdeling. Vi trænede børnene i både Gelsted og Ejby.
Igennem disse 10 år, har antallet i børneafdelingen været ret stabilt.
Vi har rigtig mange børn fra 4 til 10 år. I denne sæson er der godt 100 børn i den aldersgruppe. Det er rigtig mange at holde styr på. Vi har heldigvis nogle trofaste ledere, og der imellem en MEGET trofast GG&IFer - Bente Bæk.
Bente brænder for disse små børn, også i sin fritid. Det er fantastisk flot!!
Det har ikke været muligt, at få ledere og hjælpere til begge haller. Derfor træner disse børn i øjeblikket kun i Ejbyhallen hver onsdag eftermiddag. Der afholdes lørdagsstævner for både U8 og U10 i begge haller.
De større børn har en gang træning i Ejby, og en gang i Gelsted hver uge. Kampene afvikles i begge haller.
Der er ca. 60 børn fra 10 til 15 år til træning hver uge.
GV Ejby har et ansvar for at tilbyde børnene i vores område, at spille håndbold. Der er dels den sportslige udfordring for børnene, den fysiske aktivitet, og ikke mindst det sociale liv for børnene.
Hvert år afholdes der Julestævne i Ejbyhallen for børnene mellem 8 og 12 år. Der er altid stor tilslutning.
Alle børn over 8 år får tilbudt at komme udenbys til stævner hvor man overnatter. Der er altid god tilslutning til disse stævner. (Bov-Stævnet)
Julestævnet og Bov- stævnet hat været en tradition i Børneafdelingen igennem rigtig mange år.
Når børnene drager til stævner, har vi den holdning, at det giver et godt sammenhold, hvis man følges ad. Derfor søger vi hvert år ”Bankokassen” om tilskud til transport, og vi er altid blevet imødekommet. Det er vi meget taknemmelige for.
Vi kunne godt bruge mange flere personer, både til at hjælpe med træning, men også i udvalgsarbejdet.
I dag har jeg formandsposten i VHK, og er i FU sammen med Bent Clement.
Børneudvalget består af Jette Hald. Hun vil gerne have nogle flere til at dele opgaverne med.
Er der ikke en voksen der brænder for at hjælpe hende?
Vi er glade for den hjælp og opbakning alle I forældre giver jeres børn og GV Ejby, ved at I  giver dem muligheden for at opleve glæden ved at spille håndbold.
At GV Ejby i virkeligheden består af to foreninger, er der vel ikke mange af de aktive der i dagligdagen tænker over.
Der skal lyde en TAK til GG&IF for et godt samarbejde omkring vores fælles interesse:
At tilbyde alle børn, unge, og voksne, på alle niveauer, at opleve glæden ved at spille håndbold.
Anne Gitz
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk