Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

Damehold, leder Karen Tvedebrink
Inge Sehested, Dorte Rasmussen, Ingelise Hansen, Jonna Kjærgård, Bodil Hansen, Lone Sørensen, Ingrid Hald, Jytte Andersen, Helle Rasmussen, Irene Andresen, Ingelise Zachariasen, Linda Morgen, Ingelise Thinggård, Karin Jensen, Karen Markussen, Lena, Marie Christensen, Grethe Andersen, Anne Grethe Rasmussen, Grete Olsen, Hanne Petersen, leder Karen Tvedebrink,Berit Bents, Lisbeth Østergård, Tove Hald, Kis Petersen, Bente Petersen, Karen Hansen, Helle Lindequist, Anne Tvedebrink, Ragnhild Petersen, Mary Bjørnkær

Damehold, leder Karen Tvedebrink Inge Sehested, Dorte Rasmussen, Ingelise Hansen, Jonna Kjærgård, Bodil Hansen, Lone Sørensen, Ingrid Hald, Jytte Andersen, Helle Rasmussen, Irene Andresen, Ingelise Zachariasen, Linda Morgen, Ingelise Thinggård, Karin Jensen, Karen Markussen, Lena, Marie Christensen, Grethe Andersen, Anne Grethe Rasmussen, Grete Olsen, Hanne Petersen, leder Karen Tvedebrink,Berit Bents, Lisbeth Østergård, Tove Hald, Kis Petersen, Bente Petersen, Karen Hansen, Helle Lindequist, Anne Tvedebrink, Ragnhild Petersen, Mary Bjørnkær

Pigehold:
Leder Karen Tvedebrink og pianist Karin Eriksen

Pigehold: Leder Karen Tvedebrink og pianist Karin Eriksen

Maj 1984
Karin, Bente, Birgit, Ruth, Inger, Hanne, Ketty, Karen, Birthe, Gerda, Kirsten, Karen, Karen og Lisbeth

Maj 1984 Karin, Bente, Birgit, Ruth, Inger, Hanne, Ketty, Karen, Birthe, Gerda, Kirsten, Karen, Karen og Lisbeth

Pigehold vinteren 1959-60
Leder Karen Tvedebrink og pianist Inge Johansen
Gymnaster: Kirsten Andersen, Lillian Jensen, Birgit Greve, Bente Stubgård, Marianne Lorentsen, Anette Pedersen,
Birgit Simonsen, Kirsten Mohr, Madsen, Karin, Valborg Nielsen, Lisbeth Hansen, Hanne Jensen, Anne Jørgensen, Tove Jakobsen, Rigmor Nielsen, Lisbeth Larsen, Solveig, Anne Marie Andersen, Gurli Nielsen, Hanne Thygesen, Karin Schell Hansen, Inge Pryds Nielsen,  ?, Ingelise Bøje Johansen, Sonja Jensen, Ingelise Jørgensen, Grethe Jensen, Grethe Hansen, Birgit Nielsen, Gerda? Rasmussen, Lillian Jensen,  ?; Connie Petersen,  ?, Grethe Granhøj, Inga Rye, Jette Petersen, Britta Normann Nielsen, ?, Ulla Olsen, Lone Jensen, Sonja Rasmussen, Connie Kristensen

Pigehold vinteren 1959-60 Leder Karen Tvedebrink og pianist Inge Johansen Gymnaster: Kirsten Andersen, Lillian Jensen, Birgit Greve, Bente Stubgård, Marianne Lorentsen, Anette Pedersen, Birgit Simonsen, Kirsten Mohr, Madsen, Karin, Valborg Nielsen, Lisbeth Hansen, Hanne Jensen, Anne Jørgensen, Tove Jakobsen, Rigmor Nielsen, Lisbeth Larsen, Solveig, Anne Marie Andersen, Gurli Nielsen, Hanne Thygesen, Karin Schell Hansen, Inge Pryds Nielsen, ?, Ingelise Bøje Johansen, Sonja Jensen, Ingelise Jørgensen, Grethe Jensen, Grethe Hansen, Birgit Nielsen, Gerda? Rasmussen, Lillian Jensen, ?; Connie Petersen, ?, Grethe Granhøj, Inga Rye, Jette Petersen, Britta Normann Nielsen, ?, Ulla Olsen, Lone Jensen, Sonja Rasmussen, Connie Kristensen

Motionsdamer 1958-59
Leder Karen Tvedebrink og pianist Inge Johansen 
Gymnaster: Marna Nydam,  ?, Gudrun Lund, Grethe Rasmussen, Minna Madsen, Karen Hansen, Inger Thirup, Henny JDameholdørgensen, Helga Hvid, Dagmar Stubgård, Inger Eriksen, Gerda Sørensen, Rosa Jørgensen og Ketty Olsen

Motionsdamer 1958-59 Leder Karen Tvedebrink og pianist Inge Johansen Gymnaster: Marna Nydam, ?, Gudrun Lund, Grethe Rasmussen, Minna Madsen, Karen Hansen, Inger Thirup, Henny JDameholdørgensen, Helga Hvid, Dagmar Stubgård, Inger Eriksen, Gerda Sørensen, Rosa Jørgensen og Ketty Olsen

Unge piger vinteren 1958-59
Leder Karen Tvedebrink og pianist Inge Johansen
Gymnaster:  ?,  ?,  Kirsten Bertelsen, Helga Hvid, ?, Ingrid Bang, Jytte Mortensen,  ?,  ?, Ingrid Hald, Ingelise, 
? Sørensen,  ?, Inge, Inge Nielsen, Anny Madsen, Inga Jørgensen, Gurli Rasmussen, Inge Olsen, Henny Beyer, Fjola Olsen,

Unge piger vinteren 1958-59 Leder Karen Tvedebrink og pianist Inge Johansen Gymnaster: ?, ?, Kirsten Bertelsen, Helga Hvid, ?, Ingrid Bang, Jytte Mortensen, ?, ?, Ingrid Hald, Ingelise, ? Sørensen, ?, Inge, Inge Nielsen, Anny Madsen, Inga Jørgensen, Gurli Rasmussen, Inge Olsen, Henny Beyer, Fjola Olsen,

Drengehold vinteren 1958-59
Ledere. Jakob Tvedebrink og Jørgen Kristensen
Gymnaster: Jens Klint Jørgensen, Jørgen Nørregård, Niels Frans Sørensen, Carsten Jønsson, Aage Schell Hansen, Carsten Laursen,  ?, Hans Beyer, Hans Jepsen, Henning Rasmussen, Lars Bræmer, Kurt Jessen, ?,  ?, Jørgen Markussen, Niels Rasmussen, Arne Beyer, Ebbe Nielsen, Jan (Kylle), Mogens Andersen, Poul Johansen, Poul Jensen, Jens Schell Hansen,  ?, Sten Clemmensen, Helge Andresen,  ?, Jens Thygesen, Niels Eriksen, Ernst Johansen, Flemming Stubgård, Lasse, Morten Andersen,  ?,  ?, Tonni,  ?,  ?.

Drengehold vinteren 1958-59 Ledere. Jakob Tvedebrink og Jørgen Kristensen Gymnaster: Jens Klint Jørgensen, Jørgen Nørregård, Niels Frans Sørensen, Carsten Jønsson, Aage Schell Hansen, Carsten Laursen, ?, Hans Beyer, Hans Jepsen, Henning Rasmussen, Lars Bræmer, Kurt Jessen, ?, ?, Jørgen Markussen, Niels Rasmussen, Arne Beyer, Ebbe Nielsen, Jan (Kylle), Mogens Andersen, Poul Johansen, Poul Jensen, Jens Schell Hansen, ?, Sten Clemmensen, Helge Andresen, ?, Jens Thygesen, Niels Eriksen, Ernst Johansen, Flemming Stubgård, Lasse, Morten Andersen, ?, ?, Tonni, ?, ?.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk