Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

Formanden Kim Lund

Som formand for GG&IF gennem kun 10 måneder, har jeg prøvet at finde ud af historikken bag den forening, som jeg er med til at repræsentere. Jeg har søgt min viden i Hans Jensens bog, i 25 års jubilæumsskriftet, gennem klubblade og Gelstedbladet, der nu er klubbens talerør. Men jeg har især fået viden ved at tale med rigtig mange lokale mennesker, nogle af dem meget aktive, andre tidligere aktive. Samlet set, har jeg fået en stor respekt, for alt, hvad der har rørt sig gennem årene, og det har været spændende at lytte til. Store begivenheder, mærkedage og aktiviteter, men også problemer, der skulle løses hen ad vejen.

Det får mig til at bringe en stor tak til alle, der gennem årene har ydet og stadig yder et stort stykke arbejde, hvor drivkraften er glæden ved at arbejde med voksne og børn og opleve at tingene lykkes. Ud over ledere, udvalgsfolk og trænere, som er de mere synlige i GG&IF, skal der lyde en stor tak for det arbejde, der udføres, men også en stor tak til de mange frivillige, altså hele baglandet, der hjælper med til, at alt kan lykkes, hvad enten man kridter baner, passer klubhusets varmeforbrug, vasker og reparerer, ja - hjælper, hvor og når, der er behov for hjælp i alle afdelinger. Uden dette engagement, ville meget ikke fungerer. Erhvervslivet i området har ligeledes alle årene bakket op om vores klub gennem mange sponsorater og annoncetegninger. Derfor en stor tak for det.
I 25 års jubilæumsbladet skrev daværende formand Flemming Brodersen: ”Skulle jeg udtrykke et ønske for GG&IF, måtte det være håbet om, at vi kan bevare den opbakning vores medlemstilslutning giver os, og vi til stadighed må kunne finde de mennesker, der er nødvendige til at holde hjulene i gang. Med foreningens formålsparagraf for øje, en legemlig og åndelig sundungdom, opnået gennem idræt og andet opdragende ungdomsarbejde, håber jeg, at vi også fremover må samles om den forening, vi alle holder af, og som mere eller mindre er blevet en del af vores hverdag.”
Selvom hverdagen i dag er anderledes skruet sammen, er ovenstående stadig brugbart og det bærende element fremover.
Det er mit håb at dette husstandsomdelte jubilæumsblad vil blive læst af mange og give anledning til en god snak i samtlige hjem.
Lad os ved receptionen d. 10.feb. og i Gelstedhallen d. 28. feb. 2009 i fællesskab fejre GG&IF ’50 år. Hjertelig til lykke med jubilæet.
Kim Lund
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk