Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

 Det ny klubhus

Jeg trådte til som formand i 1993 og havde været næstformand fra 1992.
Der var nogle punkter, som jeg gerne ville have opfyldt.
For det første skulle der laves en sponsorfilm om de forskellige afdelinger og aktiviteter i GG&IF.
Filmen skulle så vises på Torvedagen og på Gelsted Markedet. Det første druknede væk, det andet blev en fuser, men så havde vi prøvet det.
For det andet skulle vi have en bod på Torvedagen, hvor vi solgte sportsrekvisitter fra Markussen Sport. Det blev kun til 1600 kr., da dagen nærmest druknede i regn.
Dernæst skulle vi ind på Gelsted Markedet. Vi fik tildelt et telt på 210.m2 og tjente ca. 11.000 kr., hvilket var meget flot.
Så skulle vi prøve at have revyen op at stå igen, men det viste sig at være ret vanskeligt, vi kunne bl.a. ikke skaffe en musiker, så det blev skrinlagt.
I 1994 blev der nedsat et udvalg, som skulle arbejde med planerne omkring et nyt klubhus.
Vi havde først et møde med håndværkere angående renovering af det gamle klubhus, der jo skulle se pænt ud, hvis det skulle sælges.
 
 
I 1995 blev omfartsvejen indviet. Vi lavede et udmærket arrangement, men opbakningen var for lille, så det kostede GG&IF 12.000 kr.

I 1996 blev der nedsat et klubhusudvalg ( Chresten (Kesse) Andersen - byggeleder, Jimmy Rusbjerg - kasserer, Jørgen Kjærgaard - sekretær og John Holst - formand)

I 1997 blev der arbejdet på at få det økonomiske fundament op at stå. GG&IF havde jo det gamle klubhus, som Ejby Kommune gerne ville købe og klubben havde opsparet nogle midler til formålet.

Vi kontaktede V. Kann Rasmussen Fonden for at høre om de ville støtte os med et beløb. Det ville de meget gerne. Lokale & Anlæg Fonden ville ligeledes støtte med et beløb, da de så det spændende byggeri. Vi fik også hjælp fra Ejby Kommune så byggeriet var fuldt finansieret, og vi kunne gå i gang. Nu fandt vi ud af, at der var flere, der gerne ville have sat deres fingeraftryk på byggeriet. Det kostede ca. et års forsinkelse, og vi var nu nødt til at skære 6 m af klubhuset så det økonomisk kunne hænge sammen. Det var en enig bestyrelse, der vedtog, hvor klubhuset skulle ligge, men der var mange udenfor foreningen, som havde en anden mening, og foreningen forstod ikke deres interesse og følte den som en indblanding i vores arbejde.

I 1999 kunne vi så endelig gå i gang med byggeriet, og klubhuset blev indviet i august måned samme år. Nu var vi kommet tættere på sportsbanerne, og sikkerhedsmæssigt var det en stor forbedring for både store og små, der nu ikke blev fristet til at løbe over omfartsvejen.
Nu er klubhuset snart 10 år, det fungerer godt og kan holde langt ind i fremtiden.
John Holst Christensen
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk