Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

Badminton:
 Fra den første gang jeg satte min fod i Gelstedhallen, er jeg blevet mødt af venlige og imødekommende mennesker. I efteråret 2006 tog jeg en fredag aften en tur forbi hallen for at se, hvilke muligheder der var for at spille badminton i området. Jeg var på besøg i nærheden og skulle 3 måneder senere flytte til Lunghøj sammen med min familie.Ved mit første besøg blev jeg mødt med stor venlighed og interesse for, hvem jeg var og jeg fik at vide, jeg var velkommen til at træne med, når jeg engang var flyttet til området.
 Nu er der gået halvanden sæson og i sommer blev jeg kontaktet, for at høre om jeg kunne tænke mig at overtage opgaven som formanden for badmintonafdelingen i GGIF. Den daværende formand, havde besluttet at stoppe, pga. personlige årsager og så skulle der jo findes en ny. I mellemtiden var jeg startet som træner i klubben, for den ene seniortræning og mødt mange af de personer, som laver et stort arbejde i klubben. Inden jeg sagde ja tak til opgaven, blev jeg sat ind i, hvordan strukturen i FGH badmintonklub er og fandt bl. a. ud af, at FGH badmintonklub er en sammenlægning af klubber fra nærliggende byer, der har slået deres badmnitonafdelinger sammen.
En af opgaverne som formand for GGIF´s badminton afdeling, er at sidde i et fællesudvalg, sammen med formændene for de andre lokalforeninger, hvor vi sammen snakker økonomi og andre fælles interesser. I FGH badmintonklub er der også et ungdomsudvalg, hvor nogle af ungdomstrænerne sidder og planlægger træning, badmintonarrangementer og andre sociale aktiviteter for ungdomsspillerne. Det flotte arbejde, der bliver gjort i ungdomsafdelingen, er vigtigt for ungdomsspillerne, men også for de voksne spillere og det arbejde der bliver gjort i fællesudvalget, samt andre arrangementer for de voksne, er også vigtige for de unge. Ungdomsarbejdet gør at der kommer nye unge spillere til klubben, som så på et senere tidspunkt, kan rykke op og spille sammen med de voksne og på den måde holde gang i voksenafdelingen.De unge er også vigtige, da det er fra ungdomsafdelingen, vi helst skal finde vores hjælpetrænere og på længere sigt måske trænere.
For at holde på ungdomsspillerne er vi nød til at have en vokseafdeling, som er klar til at tage imod spillerne, når de er klar til at prøve kræfter med nye udfordringer. Det er også i voksenafdelingen klubbens trænere spiller, så på den måde supplerer de to afdelinger hinanden og drager fordel af det gode arbejde, der bliver lavet i de forskellinge afdelinger og andre arrangementer.
Som formand for GGIF´s badmintonafdeling, mødes jeg ca. en gang om måneden sammen med resten af bestyrelsen for GGIF. Her refererer jeg, hvad der bliver vedtaget i FGH´s fællesudvalg og om andre aktiviteter, der bliver afholdt i FGH badmintonklub. Det har været spændende, som forholdsvis ny tilflytter til byen, at få et indblik i, hvad og hvordan, samt omfanget af det arbejde der lægges i Gelsted gymnastik & idrætsforening.
En af grundende til at jeg lægger meget tid og energi i foreningsarbejdet er, at jeg synes, at foreningslivet er vigtigt, både for det sportslige og det sociale liv i byen og omegnen. Gennem sporten og andre arrangementer fra gymnastikforeningerne stiftes der venskaber og relationer, der styrker sammenholdet og som har gjort det lettere for mig som tilflytter at lære andre at kende. Personligt har jeg fået rigtig meget ud af at deltage i foreningslivet både som udøver og som træner. Det er blevet til mange gode oplevelser og udfordringer i de forskellige idrætsforeninger jeg har været medlem af, som har gjort, at jeg gerne vil give noget tilbage. De gode oplevelser skulle gerne give lyst og energi til at forsætte med foreningsarbejdet et stykke tid fremover, også når opgaverne ikke er så lette, som de kunne have været.
Nils Folbirk
Formand for GGIF´s badmintonafdeling.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk