Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

Jubilæumsdagen

KL.7:30

Dagen startede med at Handel og Erhverv satte flagalleen op i hele Gelsted, så ingen i byen kunne være i tvivl om at GGIF havde jubilæum.

Gangbroen op til klubhuset var festligt pyntet med blomster fra Keld Holbech. Flagene og Jubilumslogoet over døren viste tydeligt at her var noget festligt igang.

Inden gratulanterne kommer, lægger Marianne sidste hånd på de dekorationer som hun i dagens anledning havde kreeret.

Ingen fest uden sidstehåndsopgaver !!

Fadølsanlægget kunne kun levere varme øl, men Flemming var mand for at få leveret en bytter, så han var klar til at servere kolde øl da gæsterne begyndte at komme !!

 

Ved enhver god fest er der god mad, og det havde Hviids Gourmet til fulde sørget for.

 Flot og lækkert tog det sig ud !

Nu var rammerne for festlighederne klar, og alle i bestyrelsen og festudvalget var meget spændte på, hvor mange der ville komme forbi, for at gratulere.

Formand Kim Lund står klar til at modtage gratulanterne. Kommer der nogen ?
Formanden travlt optaget af at byde velkommen.

Man havde godt kunnet spare sig alle de spekulationer !! Alle rammer blev sprængt idet ca. 200 mennesker havde valgt at være med til at gøre jubilæumsdagen festlig for GGIF.

Både Thomas Bytoft formand for FBU og Henning Rasmussen rep. for FHF var at finde blandt gæsterne.

Middelfart kommune var stærkt repræsenteret ved både politikere og embedsfolk. Bl.a. borgmester Sten Dahlstrøm, viceborgmester Claus Hansen, fritidschef Torben Andersen og Ove Andersen var med til at gøre dagen festlig.

Fra kommunen deltog udover de nævnte også Borgerservicechef Hans Ove Andersen og Alex Gren

Borgmesteren holdt tale, hvor han talte om vigtighed af sammenhold og fællesskab, ligesom han nævnte vigtigheden af at lokalsamfundet bliver hørt.

Borgmesteren roste festudvalget for det PR- arbejde, der var lagt i at sætte Gelsted på landkortet.

Snakken gik ved bordene. Der blev snakket om gamle dage  og fremtiden for GG&IF blev ligeledes diskuteret.

De mange billeder, som de 5 aktivitetsudvalg havde leveret  til plancherne, blev ivrigt studeret dagen igennem af de mange nye og gamle medlemmer som mindedes de gode oplevelser gennem tiden med  GG&IF.

Tre "gamle" fodboldspillere mindedes gamle dage.

"Holdet " som sørgede for at flagalleen blev lagt i depot indtil den igen skal bruges til at markere en mærkedag i Gelsted.

GG&IF takker for de mange gaver og for det store fremmøde. Det var dejligt at så mange havde valgt at være med til at festliggøre jubilæet.

Middelfart Vinduespolering  

Fyns Håndbold Forbund
Karen Brink
Karen Tvedebrink
Gelsted Bladet
Ejby Idrætsklub
Årup Boldklub
FBU
René Skov, HTUG
Gelsted Kro
Ovethi
Preben Knudsen og Arne Henningen
Gelsted Bygningsindustri
"Gamle formænd"
Ejby Hallerne 
Markussen Sport
XL Byg
Inge og Kaj Møllegaard
Inge og Poul Madsen
Annette og Karl Christian Larsen
Bettina og Kaj samt Dennis, Morten og Simon Mariager
Kenneth Risum Hansen og familie
Bestyrelsen for Gelsted Forsamlinshus
Britta og Poul Erik Gudiksen
Ellen og Anders Nielsen
Michael Tayler
Hanne og Ove Andersen
Kirstine og Jørgen Kock
Edith og Peter Olsen
Gelsted Handel Erhverv
Middelfart Kommune
Vestfyns Håndbold Klub - fmd Anne Gitz
Eva og Jesper samt Hanne Thygesen
Inge Lise og Bjarne Koch
Lars, Peter og Sidsel Koch
Gelsted Borgerforening

Gelsted Lokaludvalg

Allan, Inga g Folke

Gelsted Menighedsråd

Gelsted Efterløns- og Pensionistforening

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk